Neurobadanie okładki i layoutu

Pierwsza na świecie książka
przetestowana narzędziami neuromarketingowymi
by lepiej pobudzała zmysły i była przyjazna dla mózgu!

player-1

W pierwszych sekundach prezentowania okładki, obserwujemy bardzo pozytywne reakcję na samą osobę Prof. Rafała Ohme. W ciągu następnych sekund ekspozycji uwagę respondentów zwraca tekst, który również spotkał się z przyjemnymi emocjami, które sugerują treść przyjazną dla mózgu. Silne pozytywne reakcje respondentów zauważalne są również w momencie, gdy uwagę przyciągają kolorowe graficzne elementy zdobiące okładkę.

 

Układ, który przygotowaliśmy (obrazek powyżej) jest bardzo przyjazny i czytelny – dobrze kieruje uwagę wzrokową, a mózg reaguje silnym zaangażowaniem. Duża czcionka, odstępy między liniami oraz większe marginesy ułatwiają czytanie i skupiają uwagę na głównym tekście. Już od pierwszej sekundy wzrok czytelników skupia się na rzeczach ważnych i płynnie przechodzi do konkretów. Wszystkie dystraktory takie jak numery stron czy tytuły rozdziałów są zauważane jedynie peryferycznie i nie wpływają na ogólny, pozytywny odbiór tekstu. Wzbudza znacznie bardziej pozytywne reakcje niż standardowy układ (obrazek poniżej).

Serdecznie podziękowania dla całego zespołu NEUROHM
za pomoc w realizacji tego fascynującego przedsięwzięcia!