Jak czytać motion spectrum?

Neuroobrazowanie sekunda po sekundzie

EEG

Kolor czerwony to reakcja przychylna i pozytywna.
Niebieski przeciwnie – negatywna. Żółty kolor oznacza neutralność.
więcej…

GSR

Ciarki na plecach towarzyszą silnym emocjom
– zarówno pozytywnym (np. zachwyt) jak i negatywnym (np. wstręt).
więcej…

ET

Wzrok pada tam, gdzie coś przykuje naszą uwagę. Śledzenie ruchu gałek ocznych pozwala określić, co jest dla mózgu najciekawsze.
więcej…

EEG – Fale mózgowe

jak-czyt-motionspectr-EEG

Reakcję pozytywną obrazuje kolor czerwony. Oznacza nie tylko zainteresowanie, ale także dążenie. Mózg obserwatora „chce więcej” tego, czego doświadcza.

Kolor niebieski mówi coś wręcz przeciwnego. To wyraz awersji, chęci unikania, a niekiedy wystraszenia. Ta reakcja może być czasem pożądana, np. w horrorach.

Reakcję neutralną, gdy mózg jest spokojny i nic nie przykuwa jego uwagi, reprezentuje kolor żółty. Gdy trwa zbyt długo, jest niekorzystna. Oznacza znudzenie i brak zainteresowania.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podstawach naukowych wejdź na stronę
www.neurohm.com

GSR – reakcja skórno-galwaniczna

jak-czyt-motionspectr-GSR

Ciarki na plecach, a w ekstremalnej formie gęsia skórka, to wyraz podekscytowania – zarówno pozytywnego, jak i negatywnego. Wysokie GSR może wywołać zarówno spotkanie z włochatą tarantulą, jak i widok atrakcyjnej kobiety.

Ciarki na plecach w świecie naukowym znane są jako zmiana napięcia skórno-galwanicznego (ang. galvanic skin response, GSR).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podstawach naukowych wejdź na stronę
www.neurohm.com

ET (Eye trackig) – ruchy oczu

jak-czyt-motionspectr-ET

Mapa cieplna uwagi to obraz, który powstaje dzięki śledzeniu ruchu gałek ocznych uczestników badania. Miejsca „gorące”, czyli czerwone to te, gdzie w danej chwili padał ich wzrok.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podstawach naukowych wejdź na stronę

www.neurohm.com